PEPPI RO „Provision of an European Platform for the Prevention of Over-Indebtedness by the Increase of Accessibility and the Improvement of Effectiveness of Debt Advice for Citizens in Romania“

Reprezentanții Asociatiei CONFEUROPA CONSUMATORI  participă la prima sesiune de prezentare şi lansare a proiectului PEPPI. Crearea reţetei naţionale şi promovarea consilierii în materie de datorii.

Obiectivul intalnirii organizate pe platforma Zoom este de a lansa si prezenta Proiectul  „Oferirea unei Platforme Europene de Prevenire a Supraîndatorării prin Creșterea Accesibilității și Îmbunătățirea Eficienței Consilierii pentru Îndatorare pentru Cetățenii din România“ (PEPPI-RO/ proiect nr. 101055551) de catre Expertii in domeniu cu scopul de a oferi o viziune mai ampla asupra consilierii in materie de indatorare in diferite domenii si identificarea consumatorilor afectati.

Prezentarea reperelor ale contextului national in opinia Expertilor.

Confeuropa Consumatori poate oferi sprijin prin gasirea unor modele de intervenție pentru ONG-uri, organizații caritabile și alte entități care se angajează sa ajute la atingerea scopului Proiectului.

  Organizator si coordonator proiect

ECDN, c/o Maison des Associations International, Boite 11, Rue Washington 40,1050 Bruxelles, Belgia https://ecdn.eu/

Agenda întâlnirii poate fi consultată AICI.